Senaste medlemsmötet & God Jul!

Kära medlemmar i Fria Pensionärer

Vi har just haft ett digitalt medlemsmöte där vi har summerat höstens händelser.
Parul Sharma, människorättsjurist och aktiv medlem i vår förening, berättade om den anmälan till FN:s råd för Mänskliga Rättigheter som vi, tillsammans med flera andra organisationer, skickat in. Anmälan hade stöd av över 3000 namnunderskrifter när den skickades in. Förmodligen kommer ärendet att behandlas under våren 2022. Här finns också att läsa om detta.

Nu fortsätter vi att driva kampanj kring AP-fondernas brott mot miljö och mänskliga rättigheter. Ett tips är att skriva en artikel/insändare om det vi redan vet. Här kan du t.ex. läsa om hur svenska pensionspengar går till att kärnvapenstaterna kan hålla sina kärnvapen i trim. Att detta dessutom kallas hållbara placeringar visar hur AP-fondernas gränslösa hyckleri frodas.

Ett annat förslag är att skriva ett öppet brev till den nya statsministern, Magdalena Andersson, och fråga hur hon ser på AP-fondernas verksamhet. Hon har uttalat 3 prioriterade områden och klimatet är ett. Det förpliktigar.

I den bifogade PDF:en kan du dessutom läsa om fler förslag till brev.

Vi kan göra mycket i det lilla; köpa miljömärkta varor, äta mindre kött, åka mer kollektivt, osv. Allt detta är självklart utmärkt men det är en droppe i havet i förhållande till de stora pengar som finns i fonderna och på den finansiella marknaden. Därför fortsätter vi opinionsbildningen på temat ”Låt pensionspengarna få fötter!”

Fria Pensionärer har haft en glädjande medlemsökning men vi behöver bli fler. Vi är 80-talet medlemmar men vill bli minst det dubbla under nästa år. Tänk på att värva och tänk på att alla kan vara med, oavsett ålder. Och tänk på att du t.ex. kan ge bort ett medlemskap i Julklapp!
Medlemsavgiften för 2022 kommer att justeras till 200 kronor på kommande årsmöte. Det är bara att Swisha 123 258 93 56. Eller gå till sidan Bli medlem.

Vi har redan nu beslutat att årsmötet kommer att vara digitalt, fredagen den 21 januari 2022, kl 18.00. Självklart kommer kallelse med alla underlag som behövs i god tid men du kan redan nu skriva in dag och tid. Och är du sugen på att delta i styrelsearbetet nästa år – hör av dig!

Till dess

God Jul och Gott nytt År!

Gudrun Schyman
Ordförande, Fria Pensionärer

Pensionspengar göder miljöbovar

Charlotte Mårtensson, insändare i Ystads Allehanda, 2021-11-17:
Ladda ner som PDF >>

Våra pensionspengar göder några av vår världs största miljöbovar.

Det finns många saker vi kan göra och förändra för att världen ska bli bättre. En helg i oktober sågs vi därför ett gäng på en kurs arrangerad av Afrikagrupperna i samarbete med Färnebo Folkhögskola, för att undersöka detta närmare.

Vi fick en inblick i storföretagens makt över våra liv och moder jord. Svenska staten ger vis AP-fondernas investeringar legitimitet till några av världens värsta och största miljöbovar; storföretag som skövlar skog i Amazonas och förstör andra känsliga naturområden runtom i världen.

I regionen Cabo Delgado i norra Mocambique planeras gigantiska fossilgasprojekt. Förutom de förödande konsekvenserna exploateringen kommer innebära för den lokala miljön så kommer utvinningen innebära stora utsläpp av växthusgaser som driver på den globala uppvärmningen.

Vidare har fiskare och bönder drivits bort från sina hem och förlorat sina försörjningsmöjligheter. I exploateringens spår har svåra väpnade konflikter blossats upp och förvärrats. Över 700 000 människor är på flykt i området och många har dödats.

Vem har makten över pengarna som utgör dessa investeringar? Det är våra pensionspengar, så borde vi inte också ta ansvar istället för att passivt se på när mänskliga rättigheter kränks och viktiga naturvärden skövlas?

Dessa naturvärden kommer inte tillbaka och konsekvenserna visar sig i många former; översvämningar, förorenade vatten, stormar, exploaterade marker. Ofta är de som drabbas värst av dessa naturkatastrofer redan utsatta grupper.

Det är dags att lyfta blicken från vår egen vardag och göra skillnad. AP-fonderna ska enligt regelverket som trädde i kraft 2019, förvalta pensionsmedlen på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling. Men det efterlevs inte.

Därför måste vi protestera mot att detta får fortgå. Den 1 november inlämnades en anmälan till FN:s råd mot mänskliga rättigheter, 3000 personer har än så länge visat sitt stöd för anmälan.

Ärendet är inte på långa vägar avslutat utan vi uppmanar alla att skriva under och hålla sig uppdaterade. Kampen fortsätter.

Charlotte Mårtensson, Sjöbo, medlem i Afrikagrupperna

Digitalt medlemsmöte 12 december

Nu är det dags igen för ett medlemsmöte – välkommen söndagen den 12 december kl 14.00.

Det är glädjande att vi fått många nya medlemmar men eftersom vi geografiskt finns på olika ställen runt om i landet så provar vi nu ett digitalt möte.

Alla medlemmar ska ha fått ett mejl med möteslänken i Zoom. Om du saknar den, hör av dig per mejl så skickar vi den till dig.

Vi ska prata om vad vi gjort och vad vi planerar framåt. Bland annat ska Parul Sharma, människorättsjurist och medlem i föreningen, berätta om hur vi, tillsammans med flera andra föreningar, arbetat med anmälan av AP-fonderna till FN och vad som nu händer. Här finns också att läsa om detta: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/darfor-anmalde-vi-ap-fonderna-till-fn/

En mer formell dagordning ser ut så här:

Dagordning

  • Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare och justerare för mötet
  • Parul Sharma om arbetet med AP-fonderna.
  • Redovisning av gjorda ”pensionssamtal”.
  • Framtidsspaning
  • Mötet avslutas

Hoppas vi blir många som ses!

Gudrun

AP-fonderna anmäls till FN för brott

Global Bar Magazine
Av Tomas Nordberg, 1 november, 2021

AP-fondernas investeringar bidrar till enorma koldioxidutsläpp och brott mot de mänskliga rättigheterna. Det menar ett 20-tal svenska organisationer som nu anmäler AP-fonderna till FN:s råd för mänskliga rättigheter.
22 organisationer och tre privatpersoner – K G Hammar, Parul Sharma och Gudrun Schyman – skickade den 1 november 2021 in över 3 000 namnunderskrifter till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Våra pensionspengar medverkar till att skada både människor och miljö, menar de personer och organisationer som står bakom anmälan.

Följande organisationer och individer står bakom anmälan:

Afrikagrupperna, Amazon Watch Sverige, Emmaus Stockholm, FIAN Sverige, Föreningen Fossilfria pensioner, Gudrun Schyman från Klimatnätverket Fria Pensionärer, Jordens Vänner, K G Hammar, Klimataktion Kristna Freds, Latinamerikagrupperna, Parul Sharma, människorättsjurist, PeaceWorks, Svalorna Indien Bangladesh, Institutet för nerväxtstudier, Mama Killa, Community for Justice, A Non Smoking Generation, Trustbrand Watch Sweden, Fältbiologerna, Klimatriksdagen.

Medlemsbrev 24 oktober 2021

Hej alla,

nu har vi haft två medlemsmöten under hösten där vi har försökt förkovra oss i det svåröverblickbara system som våra pensionspengar vilar i. Vi har varit på banken, var och en, vi har fått svävande svar som vi ska gå vidare med och vi har fått konkret fakta av inbjuden föreläsare.

Och vi ger oss inte. Särskilt inte när det gäller de gigantiska summor som AP-fonderna förvaltar. Vi deltar i namninsamlingen som finns på www.vianmalerapfonderna.se och vi fortsätter opinionsbildningen tillsammans med andra organisationer.

Nästa medlemsmöte har vi bestämt till söndagen den 12 december kl 14.
Många av oss finns ju i Simrishamn med omnejd (Skåne) men vi vet att ni medlemmar bor runt om i hela landet så den 12 december tänkte vi försöka oss på att ha ett kombinerat fysiskt och digitalt möte, ett s.k. hybrid-möte.

Det betyder att vi ska kunna se och höra varandra, både vi som är på plats rent fysiskt och ni som är med på länk.

Ni kommer att få en mötesinbjudan med länk i god tid innan mötet men skriv gärna in tid och datum i era kalendrar redan nu.

Och har ni några frågor så hör ni av er.

Hälsningar,
Gudrun