Fria Pensionärer lägger ner

Nu har vi haft årsmöte i föreningen Fria Pensionärer och som ni fått meddelande om tidigare, senast i kallelsen till Årsmötet, har vi nu beslutat att lägga ner föreningen.

Ur Fria Pensionärers breda Klimatmanifestation i Kungsträdgården våren 2019 föddes föreningen Klimatalliansen, www.klimatalliansen.nu som på sin agenda bl.a. har kravet

”Styr pensionsfondernas och försäkringsbolagens investeringar från fossila produkter till hållbara investeringar”.

Lokalt i Simrishamn bildades ett kommunparti, Klimatinitiativ Simrishamn, https://klimatinitiativsimrishamn.se/, som fick plats i kommunfullmäktige vid valet 2022.

Arbetet för att påverka pensionsfondernas placeringar stannar alltså inte av. Många av oss agerar nu i andra föreningar och samarbetet med Jordens Vänner, Kristna Freds, Afrikagrupperna, Amazon Watch, m.fl. fortsätter.

Ni är alla varmt välkomna till fortsatt engagemang.

Medlemsbrev 5 november 2022

Hej alla medlemmar

Vi har just haft ett styrelsemöte där vi konstaterade att vårt engagemang i sommarens aktiviteter, Fredsfestivalen i Simrishamn, och turnébesöket med Johan Ehrenberg och Hoppet, blev väldigt lyckade och var mycket väl besökta.
Pensionsfrågan var närvarande i bägge evenemangen. Pensionsfondernas inblandning i konfliktskapande och miljöförstörande verksamheter är väl dokumenterade och det syns ännu ingen större ljusning när det gäller AP-fondernas placeringspolicy. Mantrat är att det är bättre att påverka inifrån, genom att vara ägare, än att sälja av. Regeringsskiftet lär inte resultera i skärpta placeringskrav.

Samarbetet med andra organisationer som jobbar med frågan fortsätter och ett seminarie under MR-dagarna i Örebro, senare denna månad, har både mig och KG Hammar och Parul Sharma, alla medlemmar i Fria Pensionärer, som deltagare. Temat är aktivismens roll för en rättvis värld.

Vi kommer att ha medlemsmöte, med tillgång till digital medverkan, fredagen den 9 december kl 17.

Årsmötet bestämde vi till onsdagen den 8 februari 2023 kl 17.00, också då med möjlighet att medverka digitalt.

Särskilda kallelser kommer.

Hälsningar

Gudrun

Nyhetsbrev 2022-02-04

4 februari 2022

Hej alla medlemmar

Vår förening har haft Årsmöte (digitalt) och konstituerande styrelsemöte. Styrelsen består nu av Gudrun Schyman, ordförande, Torsten Lundberg, sekreterare, Jacques Öhlund, kassör, Gun Lidman-Nilsson, Alf Nilsson (suppleant) och Elisabeth Moritz (suppleant).

Årsmötet beslutade om en verksamhetsplan där vi skriver att

  • Föreningen Fria Pensionärer fortsätter med opinionsbildning kring AP-fondernas placeringar och investeringar i klimatdrivande och miljöförstörande verksamheter, både i Sverige och Globalt. Verktygen för opinionsbildning är media, sociala plattformar och, när pandemin kommer under kontroll, fysiska opinionsmöten.
  • Föreningen fortsätter pensions-samarbetet med andra engagerade föreningar och utvecklar samarbetet med de jurister som engagerades redan hösten 2020.
  • Föreningen deltar tillsammans med andra föreningar i miljö-, klimat- och fredsrelaterade aktiviteter på temat ”Fred på Jorden och Fred med Jorden”.
  • Föreningen har ambitionen att ytterligare utveckla närvaron i sociala medier (hemsidan + Facebook-sidan) under det kommande året.
  • Föreningen har som målsättning att dubblera sitt medlemsantal under år 2022. (Här behöver vi hjälpas åt)

Som ni sett på hemsidan (www.friapensionarer.se) så publicerar vi återkommande artiklar som avslöjar hur AP-fondernas placeringar går stick i stäv med begreppet hållbarhet. Det politiska trycket på regeringen att förändra fondernas placeringsdirektiv måste öka och vi behöver vara en aktiv part i detta.

I väntan på kraftfulla politiska beslut kan vi alla delta i förändringen genom att helt enkelt ta kontroll över våra egna pengar. Ta reda på vem som förvaltar just dina pengar och ställ krav på placeringarna. Ring, skriv, gå till din bank! Dokumentera gärna vad du gör och hur det går så samlar vi på oss erfarenheter. Aktivism lönar sig.

Har du fler idéer på vad vi ska/kan göra så är du väldigt välkommen att höra av dig!

Gudrun
gudrun@schyman.se

PS
Glöm inte att betala din medlemsavgift för år 2022! SWISH 123 258 9356 eller Bankgiro 5430-6576. Avgiften är 200 kronor. Uppge namn, ort och mailadress.
Har du någon fråga så skicka den till info@friapensionarer.se

Dags för årsmöte 21 januari

Hej alla medlemmar och God Fortsättning på det nya året!

Nu är det dags för årsmöte i vår förening, måndag 21 januari kl 18:00.
Det sker digitalt via Zoom och vi hoppas att många kan vara med.

Möteslänken och dagordningen har mejlats till alla medlemmar.
Om ni inte fått det, hör av er så ordnar vi det.

Välkomna!

Gudrun Schyman
För styrelsen

Senaste medlemsmötet & God Jul!

Kära medlemmar i Fria Pensionärer

Vi har just haft ett digitalt medlemsmöte där vi har summerat höstens händelser.
Parul Sharma, människorättsjurist och aktiv medlem i vår förening, berättade om den anmälan till FN:s råd för Mänskliga Rättigheter som vi, tillsammans med flera andra organisationer, skickat in. Anmälan hade stöd av över 3000 namnunderskrifter när den skickades in. Förmodligen kommer ärendet att behandlas under våren 2022. Här finns också att läsa om detta.

Nu fortsätter vi att driva kampanj kring AP-fondernas brott mot miljö och mänskliga rättigheter. Ett tips är att skriva en artikel/insändare om det vi redan vet. Här kan du t.ex. läsa om hur svenska pensionspengar går till att kärnvapenstaterna kan hålla sina kärnvapen i trim. Att detta dessutom kallas hållbara placeringar visar hur AP-fondernas gränslösa hyckleri frodas.

Ett annat förslag är att skriva ett öppet brev till den nya statsministern, Magdalena Andersson, och fråga hur hon ser på AP-fondernas verksamhet. Hon har uttalat 3 prioriterade områden och klimatet är ett. Det förpliktigar.

I den bifogade PDF:en kan du dessutom läsa om fler förslag till brev.

Vi kan göra mycket i det lilla; köpa miljömärkta varor, äta mindre kött, åka mer kollektivt, osv. Allt detta är självklart utmärkt men det är en droppe i havet i förhållande till de stora pengar som finns i fonderna och på den finansiella marknaden. Därför fortsätter vi opinionsbildningen på temat ”Låt pensionspengarna få fötter!”

Fria Pensionärer har haft en glädjande medlemsökning men vi behöver bli fler. Vi är 80-talet medlemmar men vill bli minst det dubbla under nästa år. Tänk på att värva och tänk på att alla kan vara med, oavsett ålder. Och tänk på att du t.ex. kan ge bort ett medlemskap i Julklapp!
Medlemsavgiften för 2022 kommer att justeras till 200 kronor på kommande årsmöte. Det är bara att Swisha 123 258 93 56. Eller gå till sidan Bli medlem.

Vi har redan nu beslutat att årsmötet kommer att vara digitalt, fredagen den 21 januari 2022, kl 18.00. Självklart kommer kallelse med alla underlag som behövs i god tid men du kan redan nu skriva in dag och tid. Och är du sugen på att delta i styrelsearbetet nästa år – hör av dig!

Till dess

God Jul och Gott nytt År!

Gudrun Schyman
Ordförande, Fria Pensionärer

Digitalt medlemsmöte 12 december

Nu är det dags igen för ett medlemsmöte – välkommen söndagen den 12 december kl 14.00.

Det är glädjande att vi fått många nya medlemmar men eftersom vi geografiskt finns på olika ställen runt om i landet så provar vi nu ett digitalt möte.

Alla medlemmar ska ha fått ett mejl med möteslänken i Zoom. Om du saknar den, hör av dig per mejl så skickar vi den till dig.

Vi ska prata om vad vi gjort och vad vi planerar framåt. Bland annat ska Parul Sharma, människorättsjurist och medlem i föreningen, berätta om hur vi, tillsammans med flera andra föreningar, arbetat med anmälan av AP-fonderna till FN och vad som nu händer. Här finns också att läsa om detta: https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/darfor-anmalde-vi-ap-fonderna-till-fn/

En mer formell dagordning ser ut så här:

Dagordning

  • Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare och justerare för mötet
  • Parul Sharma om arbetet med AP-fonderna.
  • Redovisning av gjorda ”pensionssamtal”.
  • Framtidsspaning
  • Mötet avslutas

Hoppas vi blir många som ses!

Gudrun

Medlemsbrev 24 oktober 2021

Hej alla,

nu har vi haft två medlemsmöten under hösten där vi har försökt förkovra oss i det svåröverblickbara system som våra pensionspengar vilar i. Vi har varit på banken, var och en, vi har fått svävande svar som vi ska gå vidare med och vi har fått konkret fakta av inbjuden föreläsare.

Och vi ger oss inte. Särskilt inte när det gäller de gigantiska summor som AP-fonderna förvaltar. Vi deltar i namninsamlingen som finns på www.vianmalerapfonderna.se och vi fortsätter opinionsbildningen tillsammans med andra organisationer.

Nästa medlemsmöte har vi bestämt till söndagen den 12 december kl 14.
Många av oss finns ju i Simrishamn med omnejd (Skåne) men vi vet att ni medlemmar bor runt om i hela landet så den 12 december tänkte vi försöka oss på att ha ett kombinerat fysiskt och digitalt möte, ett s.k. hybrid-möte.

Det betyder att vi ska kunna se och höra varandra, både vi som är på plats rent fysiskt och ni som är med på länk.

Ni kommer att få en mötesinbjudan med länk i god tid innan mötet men skriv gärna in tid och datum i era kalendrar redan nu.

Och har ni några frågor så hör ni av er.

Hälsningar,
Gudrun