Medlemsmöte 23 okt

Hej alla medlemmar i Fria Pensionärer

Välkomna till Skeppet (Marint Center) i Simrishamn
lördagen den 23 oktober kl 14.00.

Den 23 oktober ska vi ha möte igen och fortsätta att borra i frågan om var våra pensionspengar är placerade.

Till vår hjälp har vi bjudit in Ebba Lagersten som arbetar med kommunikation och hållbarhetsfrågor på ett stort pensionsbolag.

Sedan vi sågs sist har AP-fonderna fått första pris i Greenwashing av Jordens Vänner, som motiverar priset enligt följande:
”De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer, som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.”

En mer formell dagordning ser ut så här:

Dagordning

  • Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare och justerare för mötet
  • Hur kan vi låta pensionspengarna få fötter och vilka steg kan vi som enskilda ta? (Ebba Lagersten)
  • Redovisning av gjorda ”pensionssamtal”
  • Mötet avslutas

Styrelsen gm Gudrun

Medlemsmöte söndag den 19 september 2021

Hej alla nya och gamla medlemmar.
Nu vill vi träffas, så många som möjligt!

Vi har bokat en luftig lokal, Skeppet på Marint Centrum, centralt i Simrishamn, gångavstånd från tåg och buss, söndagen den 19 september kl 14. Vi ordnar med fika.

På programmet står folkbildning. Vi behöver bl.a. lära oss mer om hur pensionssystemen fungerar, både de statliga (AP-fonderna) och de privata alternativ som finns. Vi behöver förstå för att kunna ställa de kloka och avgörande frågorna när vi går till banken. Vi behöver få kunskap för att använda pensionspengarna som verktyg för förändring. Klimatkrisen är här och vi behöver agera. NU!

Vilka/vem som kommer och lär oss meddelas senare. Just nu är det datumet som är det viktigaste. Skriv in i kalendern så ses vi i Simrishamn.

Hälsningar,
Styrelseordförande Gudrun Schyman

Nu har vi haft årsmöte

Kära vänner

Vi har haft årsmöte i Fria Pensionärer.
Till föreningens ordförande utsågs Gudrun Schyman, gudrun@schyman.se, och till ledamöter i styrelsen utsågs Jacques Öhlund, Reidar Jönsson och Anna Lena Maurin.

Till suppleanter i styrelsen utsågs Gun Lidman-Nilsson och Torsten Lundberg.

Förutom sedvanliga årsmötesfrågor (ekonomi, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, m.m.) hade vi en kreativ diskussion kring kommande verksamheter. Vi ska bl.a. kontakta nätverket Gretas gamlingar, vi ska delta i en Fredsfestival i Simrishamn i vår eller sommar (beroende på vad pandemin tillåter), vi ska opinionsbilda kring AP-fondernas klimatvidriga investeringar och vi ska försöka bli mer aktiva på sociala medier, både på Facebook , här på  hemsidan och i egna kanaler.

Och så vill vi att fler blir medlemmar förstås – oavsett ålder!

På sidan med fördjupningar o dyl hittar du tips på folkbildande info, både att lyssna på och att sprida vidare.

Vi hörs!
Gudrun