Det viktigaste är att rädda människoliv

ETC Debatt, Gudrun Schyman (2022-07-24):

Jag blir bekymrad när jag läser Slavoj Žižeks artikel om vänstern och kriget och Nato. Och jag blir inte mindre bekymrad när jag läser de följande artiklarna. Žižek skriver att ”det minsta vi är skyldiga Ukraina är vårt fulla stöd och för att kunna ge det behöver vi ett starkare Nato”. Han har en märkligt positiv syn på Nato, som befriad från amerikanskt inflytande (!) och han förutsätter att militarismen är en del av lösningen. På vadå, kan man fråga. Samtidigt utmålar han ”pacifism”, en värld där konflikter inte löses genom väpnade konflikter, som ett drömtillstånd ovärdigt en vänster.

Ta avstånd från våldet

Ingen av de följande artikelskrivarna ifrågasätter i grunden militarismen. Sven-Eric Lidman skriver att vi behöver ett militärt försvar (även om han tillstår att civilt motstånd i längden är effektivare än kanoner och bomber). Martin Hansson skriver att ”stater som gör våld på svagare ska stoppas, med krig om så krävs”. Jonas Sjöstedt skriver att vänstern måste ställa sig bakom ett massivt och uthålligt stöd till Ukraina, inklusive stöd med vapen, även om han tar avstånd från Nato.
Mathias Wåg menar att det inte går att förespråka en villkorslös fred när en militär aggression pågår men han förespråkar inte heller krig utan skriver intressant om kraften i de transnationella sociala rörelser som bygger fred underifrån, baserad på deltagande, försvar av mänskliga rättigheter och öppenhet, allt för att kontra rädslans mobilisering som både nationalism och militarism vilar på.
Det som ändå bekymrar mig är oviljan hos vänstern att ta avstånd från våldet.
Oviljan att analysera våldets mekanismer och hur de, sammantvinnade i det ekonomiska systemets nervbanor, ständigt sätter makten före människan. Det handlar om makt och kontroll, exploatering och förtryck, iscensatt genom hot om våld och utlöst våld. Trots att vi vet att det varken går att slå sig fram till kärlek eller att kriga sig fram till fred.

Global upprustning

Vi lever fortfarande i en patriarkal värld där makten krönes med föreställningen om att vi, människan, och särskilt mannan, ska vara herrar över jorden. Makt över, lägga under sig, tränga in i. Språket är fullt av sexualiserade värderingar.
Jag menar att vi, inför militarismens våld och det militärindustriella komplexets kompakta påtryckningar behöver visionen om en värld utan vapen mer än någonsin. Historiskt vet vi att förhandlingslösningar är den enda utvägen. Men i stället ser vi nu hur våldets mekanismer igen förgiftar våra samhällen. I de nära relationerna, i samhällets alltmer beväpnade kriminalitet och just nu i en global upprustning som slår rekord i och med Rysslands invasion av Ukraina och som dessutom står i vägen för de insatser som krävs för att vi ska kunna ta oss an det globala hotet – klimatkrisen. Alla nivåerna hänger ihop och vår överlevnad hänger på nära globalt samarbete.

Fredspolitik saknas

När vi analyserar den nuvarande situationen måste vi våga ställa oss frågan – vad hade vi kunnat göra innan. Innan kriget bröt ut. Innan Rysslands invasion av Ukraina. Jag menar att vi under lång tid sett en upptrappning av våldet och i Sverige har det odlats närmast paranoida fiendebilder, allt i syfte att få mer pengar till det militära försvaret. ”Oron har ökat i vårt närområde” har varit den stående frasen. Och det har den gjort men få kan väl på allvar mena att Putin står i begrepp att invadera Sverige? Är det därför vi ska vara med i Nato?
Vänsterns uppgift måste också vara att fråga vad vi kunde ha gjort istället, för att minska oron och rädslan, för att öka tryggheten? Hur hade en fredspolitik kunnat se ut? Ja, vi får använda alla vägar som finns och rikta in oss på att bygga relationer. Utbyten på alla nivåer (idrott, kultur, vänorter, samarbeten mellan föreningar och företag med mera). Diplomati, ständiga försäkringar om att läget är lugnt, att det inte finns några missuppfattningar eller störningar. Samarbete över gränserna i alla gränsområden.
Det har fungerat i de nordiska länderna. Vi har väl ingen idé om att vi skulle börja skrämmas med att ”norrmannen kommer” eller ”dansken kommer” eller för den delen ”finnen kommer”. Varför skulle det inte kunna fungera med andra länder? Varför skulle det inte kunna fungera med suveräna stater som demilitariserade zoner under arbetet med att förhindra den globala kris som nu utvecklas som en följd av uppvärmningen.? Det handlar om överlevnad. Vi är helt beroende av varandra och vi är alla lika sårbara.

Bord istället för bomber

Jag hör frågan – på vilket sätt hjälper det människorna i Ukraina? Motfrågan är på vilket sätt är människorna i Ukraina är hjälpta av fler vapenleveranser (det senaste förslaget jag sett i debatten är att Jas-plan som skulle åtföljas av försäkringar om fortsatta leveranser, efter kriget)? Hur många människor ska behöva fly? Hur många barn ska behöva bli föräldralösa? Hur många familjer ska behöva bli krossade? Hur många människor i fattiga länder ska gå under till följd av matbrist för att grödan sitter fast i Ukrainas hamn? Hur många offer ska vi behöva se på militarismens altare?
Också vänstern måste våga ställa den frågan när man inkluderar vapenmakt i solidaritetshandlingarna med Ukraina.
En fredsuppgörelse skulle naturligtvis behöva innehålla eftergifter från bägge håll men den stoppar det omedelbara dödandet och förstörelsen. Det handlar om att rädda liv. Ju fler liv som räddas desto fler människor finns kvar att påbörja ett återuppbyggnadsarbete (politiskt, materiellt, socialt och känslomässigt). Målet måste vara demokrati och självbestämmande.
Men vi vet ju att efter förödda jordar, flera tusentals döda och miljoner människor på flykt återstår alltid bara förhandlingsbordet. Det borde naturligtvis vara internationell lag på att börja där. Och stanna där. Tills konflikten är löst. Förhandlingsbordet är alternativet till en ständigt ökande våldsspiral. Det behövs alltså fler bord. Inte fler bomber.
Den viktigaste frågan kan inte vara om vänstern hade/har rätt eller fel. Det viktigaste nu måste vara att rädda liv.

Gudrun Schyman

Nu är det slut för charterresor med flyg

Expressen Debatt, 2022-07-14, Gudrun Schyman, Klimatalliansen:

Unga människor världen över demonstrerar för sin framtid. För att den överhuvudtaget ska finnas. Vi måste fatta kortsiktiga beslut till stöd för de långsiktiga. Vi kan faktiskt inte vänta. Vi kan börja med att införa ett stopp för charterresor med flyg och göra kollektivtrafiken gratis, skriver Gudrun Schyman, Klimatalliansen.

Vi måste fatta kortsiktiga beslut till stöd för de långsiktiga. Vi kan faktiskt inte vänta.

Skriv eget aktionsbrev om AP-fonderna

Det är valår men när det gäller mänskliga rättigheter och klimatet finns det inget annat val än att ta ansvar. Regeringen måste skärpa AP-fondernas hållbarhetsarbete! AP-fonderna måste sluta investera i skurkbolag som motarbetar Parisagendan.

Du kan göra skillnad genom att maila ett aktionsbrev direkt till finansmarknadsministern och övriga mottagare i en förberedd sändlista. Du mailar en mottagare i taget.  Varje brev räknas och tillsammans kan vi göra skillnad.

Nätverket Vi anmäler AP-fonderna har förberett en webbplats där du kan enkelt skapa ditt egna aktionsbrev och skicka direkt till de rätta personerna.

Gör din röst hörd! Hjälp till att stoppa kränkande, miljöförstörande och klimatkassa investeringar idag.

Riv upp beslutet som drabbar världens utsatta

Debatt, 2022-05-16:

Regeringen gör just nu den största nedskärningen någonsin av Sveriges internationella bistånd; 9,2 miljarder kronor, när biståndet får bära hela kostnaden för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Inget annat EU-land har gjort i närheten av lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet. Detta svek mot världens fattiga och förtryckta, och mot Sveriges internationella klimatåtaganden, måste rättas till omedelbart.

En lång rad företrädare för Föreningssverige, däribland Fria Pensionärer, uppmanar regeringen att inte offra inte stödet till miljöförsvarare, demokratirörelser, kvinnorättsförsvarare och hbtqi-organisationer runtom i världen.

Läs debattartikeln i tex Dala-Demokraten >>

Pensionspengar göder miljöbovar

Charlotte Mårtensson, insändare i Ystads Allehanda, 2021-11-17:
Ladda ner som PDF >>

Våra pensionspengar göder några av vår världs största miljöbovar.

Det finns många saker vi kan göra och förändra för att världen ska bli bättre. En helg i oktober sågs vi därför ett gäng på en kurs arrangerad av Afrikagrupperna i samarbete med Färnebo Folkhögskola, för att undersöka detta närmare.

Vi fick en inblick i storföretagens makt över våra liv och moder jord. Svenska staten ger vis AP-fondernas investeringar legitimitet till några av världens värsta och största miljöbovar; storföretag som skövlar skog i Amazonas och förstör andra känsliga naturområden runtom i världen.

I regionen Cabo Delgado i norra Mocambique planeras gigantiska fossilgasprojekt. Förutom de förödande konsekvenserna exploateringen kommer innebära för den lokala miljön så kommer utvinningen innebära stora utsläpp av växthusgaser som driver på den globala uppvärmningen.

Vidare har fiskare och bönder drivits bort från sina hem och förlorat sina försörjningsmöjligheter. I exploateringens spår har svåra väpnade konflikter blossats upp och förvärrats. Över 700 000 människor är på flykt i området och många har dödats.

Vem har makten över pengarna som utgör dessa investeringar? Det är våra pensionspengar, så borde vi inte också ta ansvar istället för att passivt se på när mänskliga rättigheter kränks och viktiga naturvärden skövlas?

Dessa naturvärden kommer inte tillbaka och konsekvenserna visar sig i många former; översvämningar, förorenade vatten, stormar, exploaterade marker. Ofta är de som drabbas värst av dessa naturkatastrofer redan utsatta grupper.

Det är dags att lyfta blicken från vår egen vardag och göra skillnad. AP-fonderna ska enligt regelverket som trädde i kraft 2019, förvalta pensionsmedlen på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling. Men det efterlevs inte.

Därför måste vi protestera mot att detta får fortgå. Den 1 november inlämnades en anmälan till FN:s råd mot mänskliga rättigheter, 3000 personer har än så länge visat sitt stöd för anmälan.

Ärendet är inte på långa vägar avslutat utan vi uppmanar alla att skriva under och hålla sig uppdaterade. Kampen fortsätter.

Charlotte Mårtensson, Sjöbo, medlem i Afrikagrupperna