En ändlig planet har inte plats för människor med oändliga begär

Dagen, debatt av KG Hammar (2022-07-15):
Kommande generationer, där våra barn och barnbarn ingår, kommer att fråga sig vad vi gjorde och inte gjorde när vi visste allt vi behövde veta och kunde ha handlat, skriver KG Hammar på debattsidan i den kristna tidningen Dagen.
Hammar är f d ärkebiskop i Svenska kyrkan och engagerad i Klimatalliansen.