Gudrun Schyman och Klimatalliansen

Gudrun Schyman är riksdagskandidat för Klimatalliansen i höstens val. Vad är drivkraften hos kvinnan som varit ledande politiker i tre olika partier/konstellationer – Vänsterpartiet, Feministisk Initiativ och nu Klimatalliansen? Hör mer i detta nästa timslånga samtal i Studio K som i sin YouTube-kanal sänder existentiella samtal om det andliga och det materiella.

Gudrun Schyman och Klimatalliansen i Studio K.

Hur ser Gudrun på sin politiska förnyelse och hur vill hon bemöta de kritiker som anser att Klimatalliansen splittrar gröna väljare inför valet? Vad är Klimatalliansens chanser? Gör de gott för opinionen i klimatfrågan eller kommer både Klimatalliansen och MP att hamna under spärren?

Miljöpartiet ville (och var) en gång i tiden den ”parlamentariska grenen” på en bred grön folkrörelse. Varför lyckades man inte? Nu ser sig Klimatalliansen som denna folkrörelse istället.
Vad innebär deras valfråga om att utlysa Klimatnödläge? Dessutom; om den inre förändring i människan som behövs för att vi ska kunna hitta ett balanserat sätt att bruka jordens resurser.