Medlemsbrev 24 oktober 2021

Hej alla,

nu har vi haft två medlemsmöten under hösten där vi har försökt förkovra oss i det svåröverblickbara system som våra pensionspengar vilar i. Vi har varit på banken, var och en, vi har fått svävande svar som vi ska gå vidare med och vi har fått konkret fakta av inbjuden föreläsare.

Och vi ger oss inte. Särskilt inte när det gäller de gigantiska summor som AP-fonderna förvaltar. Vi deltar i namninsamlingen som finns på www.vianmalerapfonderna.se och vi fortsätter opinionsbildningen tillsammans med andra organisationer.

Nästa medlemsmöte har vi bestämt till söndagen den 12 december kl 14.
Många av oss finns ju i Simrishamn med omnejd (Skåne) men vi vet att ni medlemmar bor runt om i hela landet så den 12 december tänkte vi försöka oss på att ha ett kombinerat fysiskt och digitalt möte, ett s.k. hybrid-möte.

Det betyder att vi ska kunna se och höra varandra, både vi som är på plats rent fysiskt och ni som är med på länk.

Ni kommer att få en mötesinbjudan med länk i god tid innan mötet men skriv gärna in tid och datum i era kalendrar redan nu.

Och har ni några frågor så hör ni av er.

Hälsningar,
Gudrun