Medlemsbrev 5 november 2022

Hej alla medlemmar

Vi har just haft ett styrelsemöte där vi konstaterade att vårt engagemang i sommarens aktiviteter, Fredsfestivalen i Simrishamn, och turnébesöket med Johan Ehrenberg och Hoppet, blev väldigt lyckade och var mycket väl besökta.
Pensionsfrågan var närvarande i bägge evenemangen. Pensionsfondernas inblandning i konfliktskapande och miljöförstörande verksamheter är väl dokumenterade och det syns ännu ingen större ljusning när det gäller AP-fondernas placeringspolicy. Mantrat är att det är bättre att påverka inifrån, genom att vara ägare, än att sälja av. Regeringsskiftet lär inte resultera i skärpta placeringskrav.

Samarbetet med andra organisationer som jobbar med frågan fortsätter och ett seminarie under MR-dagarna i Örebro, senare denna månad, har både mig och KG Hammar och Parul Sharma, alla medlemmar i Fria Pensionärer, som deltagare. Temat är aktivismens roll för en rättvis värld.

Vi kommer att ha medlemsmöte, med tillgång till digital medverkan, fredagen den 9 december kl 17.

Årsmötet bestämde vi till onsdagen den 8 februari 2023 kl 17.00, också då med möjlighet att medverka digitalt.

Särskilda kallelser kommer.

Hälsningar

Gudrun