Medlemsmöte 23 okt

Hej alla medlemmar i Fria Pensionärer

Välkomna till Skeppet (Marint Center) i Simrishamn
lördagen den 23 oktober kl 14.00.

Den 23 oktober ska vi ha möte igen och fortsätta att borra i frågan om var våra pensionspengar är placerade.

Till vår hjälp har vi bjudit in Ebba Lagersten som arbetar med kommunikation och hållbarhetsfrågor på ett stort pensionsbolag.

Sedan vi sågs sist har AP-fonderna fått första pris i Greenwashing av Jordens Vänner, som motiverar priset enligt följande:
”De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer, som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.”

En mer formell dagordning ser ut så här:

Dagordning

  • Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare och justerare för mötet
  • Hur kan vi låta pensionspengarna få fötter och vilka steg kan vi som enskilda ta? (Ebba Lagersten)
  • Redovisning av gjorda ”pensionssamtal”
  • Mötet avslutas

Styrelsen gm Gudrun