Nyhetsbrev 2022-02-04

4 februari 2022

Hej alla medlemmar

Vår förening har haft Årsmöte (digitalt) och konstituerande styrelsemöte. Styrelsen består nu av Gudrun Schyman, ordförande, Torsten Lundberg, sekreterare, Jacques Öhlund, kassör, Gun Lidman-Nilsson, Alf Nilsson (suppleant) och Elisabeth Moritz (suppleant).

Årsmötet beslutade om en verksamhetsplan där vi skriver att

  • Föreningen Fria Pensionärer fortsätter med opinionsbildning kring AP-fondernas placeringar och investeringar i klimatdrivande och miljöförstörande verksamheter, både i Sverige och Globalt. Verktygen för opinionsbildning är media, sociala plattformar och, när pandemin kommer under kontroll, fysiska opinionsmöten.
  • Föreningen fortsätter pensions-samarbetet med andra engagerade föreningar och utvecklar samarbetet med de jurister som engagerades redan hösten 2020.
  • Föreningen deltar tillsammans med andra föreningar i miljö-, klimat- och fredsrelaterade aktiviteter på temat ”Fred på Jorden och Fred med Jorden”.
  • Föreningen har ambitionen att ytterligare utveckla närvaron i sociala medier (hemsidan + Facebook-sidan) under det kommande året.
  • Föreningen har som målsättning att dubblera sitt medlemsantal under år 2022. (Här behöver vi hjälpas åt)

Som ni sett på hemsidan (www.friapensionarer.se) så publicerar vi återkommande artiklar som avslöjar hur AP-fondernas placeringar går stick i stäv med begreppet hållbarhet. Det politiska trycket på regeringen att förändra fondernas placeringsdirektiv måste öka och vi behöver vara en aktiv part i detta.

I väntan på kraftfulla politiska beslut kan vi alla delta i förändringen genom att helt enkelt ta kontroll över våra egna pengar. Ta reda på vem som förvaltar just dina pengar och ställ krav på placeringarna. Ring, skriv, gå till din bank! Dokumentera gärna vad du gör och hur det går så samlar vi på oss erfarenheter. Aktivism lönar sig.

Har du fler idéer på vad vi ska/kan göra så är du väldigt välkommen att höra av dig!

Gudrun
gudrun@schyman.se

PS
Glöm inte att betala din medlemsavgift för år 2022! SWISH 123 258 9356 eller Bankgiro 5430-6576. Avgiften är 200 kronor. Uppge namn, ort och mailadress.
Har du någon fråga så skicka den till info@friapensionarer.se