Senaste medlemsmötet & God Jul!

Kära medlemmar i Fria Pensionärer

Vi har just haft ett digitalt medlemsmöte där vi har summerat höstens händelser.
Parul Sharma, människorättsjurist och aktiv medlem i vår förening, berättade om den anmälan till FN:s råd för Mänskliga Rättigheter som vi, tillsammans med flera andra organisationer, skickat in. Anmälan hade stöd av över 3000 namnunderskrifter när den skickades in. Förmodligen kommer ärendet att behandlas under våren 2022. Här finns också att läsa om detta.

Nu fortsätter vi att driva kampanj kring AP-fondernas brott mot miljö och mänskliga rättigheter. Ett tips är att skriva en artikel/insändare om det vi redan vet. Här kan du t.ex. läsa om hur svenska pensionspengar går till att kärnvapenstaterna kan hålla sina kärnvapen i trim. Att detta dessutom kallas hållbara placeringar visar hur AP-fondernas gränslösa hyckleri frodas.

Ett annat förslag är att skriva ett öppet brev till den nya statsministern, Magdalena Andersson, och fråga hur hon ser på AP-fondernas verksamhet. Hon har uttalat 3 prioriterade områden och klimatet är ett. Det förpliktigar.

I den bifogade PDF:en kan du dessutom läsa om fler förslag till brev.

Vi kan göra mycket i det lilla; köpa miljömärkta varor, äta mindre kött, åka mer kollektivt, osv. Allt detta är självklart utmärkt men det är en droppe i havet i förhållande till de stora pengar som finns i fonderna och på den finansiella marknaden. Därför fortsätter vi opinionsbildningen på temat ”Låt pensionspengarna få fötter!”

Fria Pensionärer har haft en glädjande medlemsökning men vi behöver bli fler. Vi är 80-talet medlemmar men vill bli minst det dubbla under nästa år. Tänk på att värva och tänk på att alla kan vara med, oavsett ålder. Och tänk på att du t.ex. kan ge bort ett medlemskap i Julklapp!
Medlemsavgiften för 2022 kommer att justeras till 200 kronor på kommande årsmöte. Det är bara att Swisha 123 258 93 56. Eller gå till sidan Bli medlem.

Vi har redan nu beslutat att årsmötet kommer att vara digitalt, fredagen den 21 januari 2022, kl 18.00. Självklart kommer kallelse med alla underlag som behövs i god tid men du kan redan nu skriva in dag och tid. Och är du sugen på att delta i styrelsearbetet nästa år – hör av dig!

Till dess

God Jul och Gott nytt År!

Gudrun Schyman
Ordförande, Fria Pensionärer